تست

کارتن سازی و تست ها

کارتن سازی و تست ها: همواره تست یا آزمون محصول نهایی واحد های تولیدی، راه حلی برای سنجش کیفیت آنها بوده است. در صنعت تولید ورق کارتن و کاغذ و همینطور کارتن سازی نیز همواره تست دقیق و مداوم باعث رضایت مشتری از کالای با… ادامه »کارتن سازی و تست ها