تماس با ما

شما می توانید برای ارتباط با شرکت تـک کـارتـن یـزد  از روش های زیر اقدام نمایید:

دفـتر مـرکزی یـزد

035-37272487-9

یـزد، شهرک صنعتی یـزد، بـلوار اقـاقیا، 24 متری نـرگس

ایمیل

takkarton@yahoo.com

نظرات خود را برای ما ارسال فرمایید: